PROVOZOVATEL KULTURADOKSY.CZ

O kině Máj

O kině Máj

Doksy jako Severočeské jezerní lázně měly své kino už ve 20. letech 20. století. Bylo to kino Heller a nacházelo se v dnešní Komenského ulici v zadní části restaurace Bezděz.  Přežilo německou okupaci a podlehlo až v roce 1953 požáru. Rok trvala jeho rekonstrukce, rok se tedy provizorně promítalo v hotelu Grand. Ovšem tehdy byl hotel sídlem Okresního národního výboru, neboť Doksy byly v letech 1949-1960 okresním městem.

Stavba kina
Výstavba nové budovy kina byla plánována společně se stavbou budovy základní školy. Vzhledem k tomu, že při výkopu byla objevena spodní voda, byla stavba kina pozastavena. Stavební materiál byl převezen na staveniště školy a stavba kina byla zahájena až po vypracování nové projektové dokumentace. Autorem architektonického projektu je Ing. arch. Karel Hubáček, který též vykonával autorský dozor. Krátce nato projektoval světově uznávanou stavbu hotelu a vysílače na vrcholu Ještědu, za kterou byl oceněn Perretovou cenou Mezinárodní unie architektů.
 
Kino bylo slavnostně otevřeno 9. března 1963 premiérou českého širokoúhlého filmu Závrať. Tento poetický příběh dospívající dívky prožívající svou první lásku režíroval  Karel Kachyňa.
 
Kino bylo jak po architektonické, tak po technické stránce ve své době špičkovým moderním zařízením. Širokoúhlá projekce obrazu se čtyřkanálovou stereofonní reprodukcí zvuku byla v té době pro filmového diváka mimo Prahu a některá velká města zážitkem téměř ojedinělým. Filmů se čtyřstopým záznamem zvuku pro náročnost výroby (vysoké náklady) a následně s technickým pokrokem záhy ubývalo. Takže zařízení v tomto směru zůstalo od 80. let nevyužité. V současné době jsou všechny filmové kopie opatřeny systémem Dolby, který v jeho kvalitě nelze současným zařízením snímat ani reprodukovat.
Až do roku 1992 promítalo během sezony také letní kino v Doksech a ve Starých Splavech.
V roce 1993 se promítalo pouze v letním kině ve Starých Splavech a od roku 1997 se promítá pouze ve stálém kině Máj v Doksech.
Od července 2002 je kino součástí příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Doksy.
 
Až do roku 1990 se v kině promítalo denně, někdy, byl-li zajímavý film, i dvakrát denně. Např. v roce 1981 se odehrálo 559 představení, v roce 1989 ještě 519 představení. Průměrná návštěvnost v těchto letech byla okolo 110 diváků.
 
Po sametové revoluci začíná výrazný pokles návštěvnosti kina. Byť se v roce 1990 promítlo ještě 523 filmů, zhlédlo je už pouze 43.929 diváků, tj. průměrně 84 diváků na jeden film. Proto se už v roce 1991 hrálo v kině Máj 383x  pro 32.210 diváků. Od roku 1999 se hraje průměrně 180 představení za rok. Nadále můžeme ze statistiky zaznamenat pokles návštěvnosti kina: v roce 1999 přišlo do kina 11.977 diváků, v roce 2000 13.216 diváků, v roce 2001 11.886 návštěvníků a v roce 2002 10.786 diváků. 
 
Pokles návštěvnosti má několik aspektů:
  • výrazné zvýšení ceny vstupného, cena vstupenek se pohybuje kolem 55 Kč, nejsou slevy pro děti,
  • rozšíření videopůjčoven a DVD půjčoven,
  • vytváření domácího kina,
  • nabídka filmů.
 
Nastává tedy situace, že s ohledem na provozní náročnost tohoto objektu se stává celoroční provoz již neúnosný.
 
Nechat budovu kina, která už stojí na prahu významných architektonických památek 20. století, zchátrat tím, že se provoz kina ještě více omezí, považuji za nešťastné. Hledejme tedy společně cestu, jak zachránit naše kino.
 
PhDr. Renata Mauserová